Ижарага алып барды

1
Тышкы P4.81мм сахна дисплей 60sqm

1
Бар этаптагы жерди көрсөткөн жабык P3.91mm 32sqm

1
Концерт үчүн 36 чарчы метр бөлмөдөгү П2.5мм

1
Нигериядагы этаптагы Фонду жабык P3.91мм дисплей

1
Сырткы ижарага алып келген дисплей 12 чарчы метрди түздү

1
Окуу борбору Жабык P3.91mm дисплей