Стадион алып барды

1
Стадион ачык дисплейде

1
Спорт / Баскетбол / Периметр / Спорт залдарынын дисплейи

1
Биздин фабрикада сыноо